฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

สายเคเบิลความเร็วสูงของ Huawei

02310MUN

02310MUN - ของแท้ Huawei SFP-10G-CU1M SFP+, 10G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 1 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MUNชื่อโมดูล: SFP-10G-CU1Mประเภทสายเคเบิล: SFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP+รัศมีโค้งงอ : 25 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดินสายเ..

฿ 1,961

02310MUP

02310MUP - ของแท้ Huawei SFP-10G-CU3M SFP+, 10G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 3 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MUPชื่อโมดูล: SFP-10G-CU3Mประเภทสายเคเบิล: SFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP+รัศมีโค้งงอ : 25 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดินสายเ..

฿ 2,675

02310QPR

02310QPR - ของแท้ Huawei SFP-10G-CU5M SFP+, 10G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 5 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310QPRชื่อโมดูล: SFP-10G-CU5Mประเภทสายเคเบิล: SFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP+รัศมีโค้งงอ : 30 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดินสายเ..

฿ 2,853

02310QPS

02310QPS - ของแท้ Huawei SFP-10G-AC7M SFP+, 10G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูงที่ใช้งานอยู่, 7 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310QPSชื่อโมดูล: SFP-10G-AC7Mประเภทสายเคเบิล: SFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP+รัศมีโค้งงอ : 25 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหร..

฿ 4,279

02310MUQ

02310MUQ - ของแท้ Huawei SFP-10G-AC10M SFP+, 10G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูงที่ใช้งานอยู่, 10 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MUQชื่อโมดูล: SFP-10G-AC10Mประเภทสายเคเบิล: SFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP+รัศมีโค้งงอ : 25 มมระยะห่างขั้นต่ำส..

฿ 5,349

02311NKS

02311NKS - ของแท้ Huawei SFP-25G-CU1M SFP28, 25G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 1 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311NKSชื่อโมดูล: SFP-25G-CU1Mประเภทสายเคเบิล: SFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP28รัศมีโค้งงอ : 25 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดินส..

฿ 4,279

02311NKV

02311NKV - ของแท้ Huawei SFP-25G-CU3M SFP28, 25G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง 3 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311NKVชื่อโมดูล: SFP-25G-CU3Mประเภทสายเคเบิล: SFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP28รัศมีโค้งงอ : 25 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดินสา..

฿ 4,458

02311MNV

02311MNV - ของแท้ Huawei SFP-25G-CU3M-N SFP28, 25G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 3 ม., CC2P0.4Bข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311MNVชื่อโมดูล: SFP-25G-CU3M-Nประเภทสายเคเบิล: SFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP28รัศมีโค้งงอ : 30 มมระยะห่างขั้นต่ำ..

฿ 4,458

02311MNW

02311MNW - ของแท้ Huawei SFP-25G-CU5M SFP28, 25G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 5 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311MNWชื่อโมดูล: SFP-25G-CU5Mประเภทสายเคเบิล: SFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP28รัศมีโค้งงอ : 30 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดินส..

฿ 6,775

02312LNP

02312LNP - ของแท้ Huawei SFP-25G-AC10M SFP28, 25G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูงแบบแอคทีฟ, 10 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02312LNPชื่อโมดูล: SFP-25G-AC10Mประเภทสายเคเบิล: SFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง SFP28รัศมีโค้งงอ : 30 มมระยะห่างขั้นต่ำสำ..

฿ 17,830

02310MUG

02310MUG - ของแท้ Huawei QSFP-40G-CU1M QSFP+, 40G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 1 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MUGชื่อโมดูล: QSFP-40G-CU1Mประเภทสายเคเบิล: QSFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP+รัศมีโค้งงอ : 35 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดิ..

฿ 4,992

02310MUH

02310MUH - ของแท้ Huawei QSFP-40G-CU3M QSFP+, 40G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 3 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MUHชื่อโมดูล: QSFP-40G-CU3Mประเภทสายเคเบิล: QSFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP+รัศมีโค้งงอ : 40 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดิ..

฿ 5,706

02310MUJ

02310MUJ - ของแท้ Huawei QSFP-40G-CU5M QSFP+, 40G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 5 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MUJชื่อโมดูล: QSFP-40G-CU5Mประเภทสายเคเบิล: QSFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP+รัศมีโค้งงอ : 45 มมระยะห่างขั้นต่ำสำหรับการเดิ..

฿ 7,132

02310MUK

02310MUK - ของแท้ Huawei QSFP-4SFP10G-CU1M QSFP+ ถึง 4 SFP+, 40G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 1 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MUKชื่อโมดูล: QSFP-4SFP10G-CU1Mประเภทสายเคเบิล: QSFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP+รัศมีโค้งงอ : 25 มมระยะห่าง..

฿ 5,706

02310MUL

02310MUL - ของแท้ Huawei QSFP-4SFP10G-CU3M QSFP+ ถึง 4 SFP+, 40G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 3 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MULชื่อโมดูล: QSFP-4SFP10G-CU3Mประเภทสายเคเบิล: QSFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP+รัศมีโค้งงอ : 25 มมระยะห่าง..

฿ 8,558

02310MUM

02310MUM - ของแท้ Huawei QSFP-4SFP10G-CU5M QSFP+ ถึง 4 SFP+, 40G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 5 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02310MUMชื่อโมดูล: QSFP-4SFP10G-CU5Mประเภทสายเคเบิล: QSFP+ - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP+รัศมีโค้งงอ : 30 มมระยะห่าง..

฿ 10,698

02311KNW

02311KNW - ของแท้ Huawei QSFP28-100G-CU1M QSFP28, 100G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 1 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311KNWชื่อโมดูล: QSFP28-100G-CU1Mประเภทสายเคเบิล: 1 ม. QSFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP28รัศมีโค้งงอ : 70 มมระยะห่างขั้น..

฿ 3,566

02311KNX

02311KNX - ของแท้ Huawei QSFP28-100G-CU3M QSFP28, 100G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 3 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311KNXชื่อโมดูล: QSFP28-100G-CU3Mประเภทสายเคเบิล: 3 ม. QSFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP28รัศมีโค้งงอ : 70 มมระยะห่างขั้น..

฿ 7,132

02311KNY

02311KNY - ของแท้ Huawei QSFP28-100G-CU5M QSFP28, 100G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 5 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311KNYชื่อโมดูล: QSFP28-100G-CU5Mประเภทสายเคเบิล: 5 ม. QSFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง QSFP28รัศมีโค้งงอ : 70 มมระยะห่างขั้น..

฿ 8,915

02311MNX

02311MNX - ของแท้ Huawei QSFP-4SFP25G-CU1M QSFP28 ถึง 4 SFP28, 100G, สายเคเบิลต่อตรงความเร็วสูง, 1 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311MNXชื่อโมดูล: QSFP-4SFP25G-CU1Mประเภทสายเคเบิล: 1 ม. QSFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง 4 * SFP28รัศมีการโค้งงอ : 35 มมร..

฿ 5,349

02311MNY

02311MNY - ของแท้ Huawei QSFP-4SFP25G-CU3M QSFP28 ถึง 4 SFP28, 100G, สายเคเบิลต่อตรงความเร็วสูง, 3 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311MNYชื่อโมดูล: QSFP-4SFP25G-CU3Mประเภทสายเคเบิล: 3 ม. QSFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง 4 * SFP28รัศมีการโค้งงอ : 35 มมร..

฿ 5,706

02311MPA

02311MPA - ของแท้ Huawei QSFP-4SFP25G-CU3M-N QSFP28 ถึง 4 SFP28, 100G, สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงความเร็วสูง, 3 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311MPAชื่อโมดูล: QSFP-4SFP25G-CU3M-Nประเภทสายเคเบิล: 3 ม. QSFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง 4*SFP28รัศมีโค้งงอ ..

฿ 10,698

02311MPB

02311MPB - ของแท้ Huawei QSFP-4SFP25G-CU5M QSFP28 ถึง 4 SFP28, 100G, สายเคเบิลต่อตรงความเร็วสูง, 5 ม.ข้อมูลจำเพาะหมายเลขชิ้นส่วน: 02311MPBชื่อโมดูล: QSFP-4SFP25G-CU5Mประเภทสายเคเบิล: 5 ม. QSFP28 - สายเคเบิลความเร็วสูง 4 * SFP28รัศมีการโค้งงอ : 45 มมร..

฿ 7,667