฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

สายเคเบิล Cat5e

C5E-UTP-BLK-0AM

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 0.5 ม. (1.6 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้..

฿ 50

C5E-UTP-BLK-1M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 1 ม. (3.3 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้สา..

฿ 64

C5E-UTP-BLK-1AM

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 1.5 ม. (4.9 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้..

฿ 78

C5E-UTP-BLK-2M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) ยาว 2 ม. (6.6 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำใ..

฿ 89

C5E-UTP-BLK-3M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) ยาว 3 ม. (9.8 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำใ..

฿ 107

C5E-UTP-BLK-5M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) ยาว 5 ม. (16.4 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำ..

฿ 164

C5E-UTP-BLK-8M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 8 ม. (26.2 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้ส..

฿ 196

C5E-UTP-BLK-10M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 10 ม. (32.8 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้..

฿ 296

C5E-UTP-BLK-15M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 15 ม. (49.2 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้..

฿ 328

C5E-UTP-BLK-20M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) ยาว 20 ม. (65.6 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ท..

฿ 439

C5E-UTP-BLK-25M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 25 ม. (82 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้สา..

฿ 549

C5E-UTP-BLK-30M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) ยาว 30 ม. (98.4 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ท..

฿ 660

C5E-UTP-BLK-40M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 40 ม. (131.2 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให..

฿ 981

C5E-UTP-BLK-50M

สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 50 ม. (164 ฟุต) สีดำสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้ส..

฿ 1,248

C5E-UTP-WHT-0AM

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 0.5 ม. (1.6 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให..

฿ 50

C5E-UTP-WHT-1M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 1 ม. (3.3 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้ส..

฿ 64

C5E-UTP-WHT-1AM

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 1.5 ม. (4.9 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให..

฿ 78

C5E-UTP-WHT-2M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 2 ม. (6.6 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้ส..

฿ 89

C5E-UTP-WHT-3M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) ยาว 3 ม. (9.8 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำ..

฿ 107

C5E-UTP-WHT-5M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) ยาว 5 ม. (16.4 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ท..

฿ 164

C5E-UTP-WHT-8M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 8 ม. (26.2 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให้..

฿ 196

C5E-UTP-WHT-10M

สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 10 ม. (32.8 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให..

฿ 296

C5E-UTP-WHT-15M

สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) 15 ม. (49.2 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ทำให..

฿ 328

C5E-UTP-WHT-20M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat5e Snagless Unshielded (UTP) ยาว 20 ม. (65.6 ฟุต) สีขาวสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต Snagless CAT5e ของเราสร้างด้วยโครงสร้างลวดทองแดงคุณภาพสูงสุดเพื่อรองรับเครือข่ายความเร็วกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (สูงสุด 1,000 Mbps) ในระยะทางสั้นๆ ..

฿ 439