฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

สายเคเบิล Cat7

C7-SFTP-BLK-0AM

0.5 ม. (1.6 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั..

฿ 121

C7-SFTP-BLK-1M

สายเคเบิลแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps Cat7 SFTP แบบชีลด์คู่ 1 ม. (3.3 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน..

฿ 164

C7-SFTP-BLK-1AM

1.5 ม. (4.9 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั..

฿ 196

C7-SFTP-BLK-2M

สายเคเบิลแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps Cat7 SFTP แบบชีลด์คู่ 2 ม. (6.6 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน..

฿ 250

C7-SFTP-BLK-3M

สายเคเบิลแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps Cat7 SFTP แบบชีลด์คู่ 3 ม. (9.8 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน..

฿ 307

C7-SFTP-BLK-5M

5 ม. (16.4 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั้..

฿ 499

C7-SFTP-BLK-8M

8 ม. (26.2 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั้..

฿ 660

C7-SFTP-BLK-10M

10 ม. (32.8 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั..

฿ 867

C7-SFTP-BLK-15M

15 ม. (49.2 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั..

฿ 1,195

C7-SFTP-BLK-20M

20 ม. (65.6 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั..

฿ 1,426

C7-SFTP-BLK-25M

25 ม. (82 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั้ง..

฿ 1,640

C7-SFTP-BLK-30M

30 ม. (98.4 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั..

฿ 1,854

C7-SFTP-WHT-0AM

0.5 ม. (1.6 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าท..

฿ 121

C7-SFTP-WHT-1M

สายเคเบิลแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps Cat7 SFTP แบบชีลด์คู่ 1 ม. (3.3 ฟุต) สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนห..

฿ 164

C7-SFTP-WHT-1AM

1.5 ม. (4.9 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าท..

฿ 196

C7-SFTP-WHT-2M

สายเคเบิลแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps Cat7 SFTP แบบชีลด์คู่ 2 ม. (6.6 ฟุต) สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนห..

฿ 250

C7-SFTP-WHT-3M

สายเคเบิลแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps Cat7 SFTP แบบชีลด์คู่ 3 ม. (9.8 ฟุต) สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนห..

฿ 307

C7-SFTP-WHT-5M

5 ม. (16.4 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั..

฿ 499

C7-SFTP-WHT-8M

8 ม. (26.2 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั..

฿ 660

C7-SFTP-WHT-10M

10 ม. (32.8 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าท..

฿ 867

C7-SFTP-WHT-15M

15 ม. (49.2 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าท..

฿ 1,195

C7-SFTP-WHT-20M

20 ม. (65.6 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าท..

฿ 1,426

C7-SFTP-WHT-25M

25 ม. (82 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าทั้..

฿ 1,640

C7-SFTP-WHT-30M

30 ม. (98.4 ฟุต) Cat7 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 10Gbps แบบชีลด์คู่ สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat7 เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานศูนย์ข้อมูลภายในอาคาร โดยรองรับสูงสุด 10GBase-T และ 600MHz ภายในระยะ 100 เมตร และเข้ากันได้กับหมวดหมู่ก่อนหน้าท..

฿ 1,854