฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

โมดูล Cisco 100 เมกะบิต

GLC-FE-100FX

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบถอดเปลี่ยนได้ทันทีที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet อัตราคู่ หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์หรือเราเตอร์ของ Cisco เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 2,853

GLC-FE-100FX-RGD

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบถอดเปลี่ยนได้ทันทีที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet อัตราคู่ หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์หรือเราเตอร์ของ Cisco เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 6,419

GLC-GE-100FX

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบ Hot-swappable ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet แบบ dual-rate หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์ Cisco หรือเราเตอร์ เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 9,272

GLC-FE-100LX

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบ Hot-swappable ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet แบบ dual-rate หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์ Cisco หรือเราเตอร์ เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 4,636

GLC-FE-100LX-RGD

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบ Hot-swappable ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet แบบ dual-rate หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์ Cisco หรือเราเตอร์ เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 15,690

GLC-FE-100BX-U

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบ Hot-swappable ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet แบบ dual-rate หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์ Cisco หรือเราเตอร์ เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 7,132

GLC-FE-100BX-D

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบ Hot-swappable ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet แบบ dual-rate หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์ Cisco หรือเราเตอร์ เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 7,132

GLC-FE-100EX

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบ Hot-swappable ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet แบบ dual-rate หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์ Cisco หรือเราเตอร์ เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 6,241

GLC-FE-100ZX

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบ Hot-swappable ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet แบบ dual-rate หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์ Cisco หรือเราเตอร์ เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 17,830

GLC-FE-T-I

อุปกรณ์ Cisco 100BASE-X Small Form-Factor Pluggable (SFP) เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตแบบ Hot-swappable ที่เสียบเข้ากับพอร์ต Fast Ethernet, พอร์ต Fast/Gigabit Ethernet แบบ dual-rate หรือพอร์ต Gigabit Ethernet ของสวิตช์ Cisco หรือเราเตอร์ เชื่อมโยงพอร์ต..

฿ 14,264