฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

โมดูล Cisco 10 กิกะบิต

SFP-10G-T-X

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 15,156

SFP-10G-SR-S

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 3,566

SFP-10G-SR

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการปรับใช้ 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ มอบตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายระดับองค์กร และแอปพลิเคชัน..

฿ 5,349

SFP-10G-SR-X

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการปรับใช้ 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ มอบตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายระดับองค์กร และแอปพลิเคชัน..

฿ 14,264

SFP-10G-LRM

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 7,845

SFP-10G-LR-S

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 12,481

SFP-10G-LR

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการปรับใช้ 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ มอบตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายระดับองค์กร และแอปพลิเคชัน..

฿ 17,830

SFP-10G-LR-X

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 21,396

SFP-10G-LR10-I

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 21,396

SFP-10G-BXD-I

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 71,320

SFP-10G-BXU-I

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 71,320

SFP-10G-ER-S

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 71,320

SFP-10G-ER

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 57,056

SFP-10G-ER-I

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 285,280

SFP-10G-BX40D-I

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 106,980

SFP-10G-BX40U-I

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 106,980

SFP-10G-ZR-S

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 71,320

SFP-10G-ZR

โมดูล SFP+ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายสำหรับการใช้งาน 10 Gigabit Ethernet ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่หลากหลายโมดูล Cisco 10GBASE SFP+ ให้ตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการ..

฿ 89,150

XFP-10G-MM-SR

โมดูล Cisco XFP ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet และ Packet-over-SONET/SDH (POS) ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการขนส่งของผู้ให้บริการคุณสมบัติหลักของ Cisco XFP Module ประกอบด้วย:รองรับอัตราข้อม..

฿ 32,094

XFP-10GLR-OC192SR

โมดูล Cisco XFP ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet และ Packet-over-SONET/SDH (POS) ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการขนส่งของผู้ให้บริการคุณสมบัติหลักของ Cisco XFP Module ประกอบด้วย:รองรับอัตราข้อม..

฿ 64,188

XFP10GLR-192SR-L

โมดูล Cisco XFP นำเสนอตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet และ Packet-over-SONET/SDH (POS) ที่หลากหลายแก่ลูกค้าสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการขนส่งของผู้ให้บริการคุณสมบัติหลักของโมดูล Cisco XFP ประกอบด้วย:รองรับอัตราข้อมูล..

฿ 7,132

XFP10GLR192SR-RGD

โมดูล Cisco XFP ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet และ Packet-over-SONET/SDH (POS) ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการขนส่งของผู้ให้บริการคุณสมบัติหลักของ Cisco XFP Module ประกอบด้วย:รองรับอัตราข้อม..

฿ 71,320

XFP-10GER-192IR+

โมดูล Cisco XFP ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet และ Packet-over-SONET/SDH (POS) ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการขนส่งของผู้ให้บริการคุณสมบัติหลักของ Cisco XFP Module ประกอบด้วย:รองรับอัตราข้อม..

฿ 160,470

XFP10GER-192IR-L

โมดูล Cisco XFP ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่อ 10 Gigabit Ethernet และ Packet-over-SONET/SDH (POS) ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ตู้เดินสายขององค์กร และแอปพลิเคชันการขนส่งของผู้ให้บริการคุณสมบัติหลักของ Cisco XFP Module ประกอบด้วย:รองรับอัตราข้อม..

฿ 160,470