฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

OM1 มัลติโหมด 1Gb

OM1-LC-LC-D1M

1 ม. (3.3 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพพล..

฿ 357

OM1-LC-LC-D2M

2 ม. (6.6 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพพล..

฿ 357

OM1-LC-LC-D3M

3 ม. (9.8 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพพล..

฿ 385

OM1-LC-LC-D5M

5 ม. (16.4 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพพ..

฿ 414

OM1-LC-LC-D7M

7 ม. (23 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพพลิ..

฿ 442

OM1-LC-LC-D10M

10 ม. (32.8 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพ..

฿ 485

OM1-LC-LC-D15M

15 ม. (49.2 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพ..

฿ 556

OM1-LC-LC-D20M

20 ม. (65.6 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพ..

฿ 628

OM1-LC-LC-D30M

30 ม. (98.4 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพ..

฿ 770

OM1-LC-LC-D50M

50 ม. (164 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพพ..

฿ 1,056

OM1-LC-LC-D80M

80 ม. (262.4 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอ..

฿ 1,483

OM1-LC-LC-D100M

100 ม. (328 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพ..

฿ 1,769

OM1-LC-LC-D05M

0.5 ม. (1.6 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการเลิกจ้าง LC ถึง LC สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติโหมด OM1 คุณภาพสูงนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง, ไฟเบอร์แชนเนล, Infiniband®, ATM และแอพ..

฿ 357

OM1-LC-ST-D1M

1 ม. (3.3 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่อส..

฿ 357

OM1-LC-ST-D2M

2 ม. (6.6 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่อส..

฿ 357

OM1-LC-ST-D3M

3 ม. (9.8 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่อส..

฿ 385

OM1-LC-ST-D5M

5 ม. (16.4 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่อ..

฿ 414

OM1-LC-ST-D7M

7 ม. (23 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่อสา..

฿ 442

OM1-LC-ST-D10M

10 ม. (32.8 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่..

฿ 485

OM1-LC-ST-D15M

15 ม. (49.2 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่..

฿ 556

OM1-LC-ST-D20M

20 ม. (65.6 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่..

฿ 628

OM1-LC-ST-D30M

30 ม. (98.4 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่..

฿ 770

OM1-LC-ST-D50M

50 ม. (164 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่อ..

฿ 1,056

OM1-LC-ST-D80M

80 ม. (262.4 ฟุต) 62.5/125 OM1 LC ถึง ST UPC สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติดูเพล็กซ์ด้วยการสิ้นสุด LC ถึง ST สายแพตช์ไฟเบอร์ออปติก OM1 Duplex Multimode คุณภาพสูง 62.5/125 นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันอีเธอร์เน็ต มัลติมีเดีย หรือการสื่อสาร..

฿ 1,483