฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

สายเคเบิล Cat6A

C6A-UTP-BLK-0AM

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps 0.5 ม. (1.6 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพทช์ ..

฿ 102

C6A-UTP-BLK-1M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 1 ม. (3.3 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพทช..

฿ 125

C6A-UTP-BLK-1AM

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 1.5 ม. (4.9 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพ..

฿ 160

C6A-UTP-BLK-2M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 2 ม. (6.6 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพทช..

฿ 178

C6A-UTP-BLK-3M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 3 ม. (9.8 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพทช..

฿ 250

C6A-UTP-BLK-5M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 5 ม. (16.4 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพท..

฿ 328

C6A-UTP-BLK-8M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 8 ม. (26.2 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพท..

฿ 506

C6A-UTP-BLK-10M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 10 ม. (32.8 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพ..

฿ 688

C6A-UTP-BLK-15M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 15 ม. (49.2 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพ..

฿ 1,027

C6A-UTP-BLK-20M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 20 ม. (65.6 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพ..

฿ 1,255

C6A-UTP-BLK-25M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 25 ม. (82 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพทช..

฿ 1,712

C6A-UTP-BLK-30M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 30 ม. (98.4 ฟุต) สีดำสายแพทช์ Cat6a ที่ไม่มีการหุ้ม Snagless นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพอร์ตและอุปกรณ์ 10GBase-T เช่น อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ โมเด็ม DSL/เคเบิล และแผงแพ..

฿ 1,926

C6AS-UTP-BLK-0AM

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps 0.5 ม. (1.6 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ปลอก..

฿ 98

C6AS-UTP-BLK-1M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 1 ม. (3.3 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ปล..

฿ 119

C6AS-UTP-BLK-1AM

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 1.5 ม. (4.9 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ..

฿ 164

C6AS-UTP-BLK-2M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 2 ม. (6.6 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ปล..

฿ 185

C6AS-UTP-BLK-3M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 3 ม. (9.8 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ปล..

฿ 230

C6AS-UTP-BLK-5M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 5 ม. (16.4 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ป..

฿ 374

C6AS-UTP-BLK-8M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 8 ม. (26.2 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ป..

฿ 414

C6AS-UTP-BLK-10M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 10 ม. (32.8 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ..

฿ 535

C6AS-UTP-BLK-15M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 15 ม. (49.2 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ..

฿ 802

C6AS-UTP-BLK-20M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 20 ม. (65.6 ฟุต) สีดำสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ..

฿ 1,052

C6AS-UTP-WHT-0AM

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps 0.5 ม. (1.6 ฟุต) สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ปลอ..

฿ 98

C6AS-UTP-WHT-1M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat6A Slim Unshielded (UTP) 10Gbps ยาว 1 ม. (3.3 ฟุต) สีขาวสายแพตช์เครือข่าย Cat6a Snagless Unshielded (UTP) Slim เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานสายเคเบิลที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูล ป..

฿ 119