฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

สายเคเบิล SAS แบบไฮบริด

CAB-8088-8087

ภายนอก Mini SAS SFF-8088 26P ถึงภายใน Mini SAS SFF-8087 36P Hybrid SAS Cable..

฿ 499

CAB-8088-8087RE

External Mini SAS SFF-8088 26P ถึงทางออกขวา สายเคเบิล Mini SAS SFF-8087 36P Hybrid SAS ภายใน..

฿ 535

CAB-8088-8643

External Mini SAS SFF-8088 26P ไปยัง HD Mini SAS SFF-8643 36P Hybrid SAS ภายใน..

฿ 535

CAB-8088-4xSATA

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม Mini SAS SFF-8088 ภายนอก 26P ถึง 4x SATA 7P..

฿ 499

CAB-8088-4xSATARA

ภายนอกมินิ SAS SFF-8088 26P ถึง 4x มุมขวาสายเคเบิลฝ่าวงล้อม SATA 7P..

฿ 535

CAB-8088-4xSATARE

ภายนอกมินิ SAS SFF-8088 26P ถึง 4x ทางออกขวาสายเคเบิลฝ่าวงล้อม SATA 7P..

฿ 535

CAB-8088-4xSATAF

ภายนอก Mini SAS SFF-8088 26P ถึง 4x SATA 7P สายเคเบิลฝ่าวงล้อมตัวเมีย..

฿ 499

CAB-8088-4xESATA

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม Mini SAS SFF-8088 ภายนอก 26P ถึง 4x eSATA 7P..

฿ 571

CAB-8088-4x8482P15

External Mini SAS SFF-8088 26P ถึง 4x SAS SFF-8482 และ 15P Power All-in-one Cable..

฿ 571

CAB-8088-4x8482P4

ภายนอก Mini SAS SFF-8088 26P ถึง 4x SAS SFF-8482 และสายไฟ 4P..

฿ 606

CAB-8644-8087

ภายนอก HD Mini SAS SFF-8644 ไปยังสายเคเบิลไฮบริด Mini SAS SFF-8087 ภายใน..

฿ 892

CAB-8644-8643

ภายนอก HD Mini SAS SFF-8644 ไปยังสายเคเบิลไฮบริด HD Mini SAS SFF-8643 ภายใน..

฿ 856

CAB-8644-4x8482P15

External HD Mini SAS SFF-8644 ถึง 4x SFF-8482 และ 15P Power All-in-one Cable..

฿ 892

CAB-8644-4x8482P4

ภายนอก HD Mini SAS SFF-8644 ถึง 4x SAS SFF-8482 และสายไฟ 4P..

฿ 856

CAB-8644-4xSATARA

ภายนอก HD Mini SAS SFF-8644 ถึง 4x มุมขวา SATA 7P Breakout Cable..

฿ 642

CAB-8644-4xSATARE

External HD Mini SAS SFF-8644 ถึง 4x Right Exit SATA 7P Breakout Cable..

฿ 713

CAB-8644-8611

ภายนอก HD Mini SAS SFF-8644 ถึง Oculink SFF-8611 4i สายไฮบริด..

฿ 963

CAB-8654-2x8644

สายเคเบิลไฮบริด SlimSAS SFF-8654 8i ถึง 2x ภายนอก HD Mini SAS SFF-8644..

฿ 1,284

CVT-8087-8088

ตัวแปลงสล็อต Mini SAS SFF-8087 ภายในเป็นตัวแปลงสล็อต Mini SAS SFF-8088 ภายนอก..

฿ 1,070

CVT-8643-8088

ตัวแปลงสล็อต HD Mini SAS SFF-8643 ภายในเป็นตัวแปลงสล็อต Mini SAS SFF-8088 ภายนอก..

฿ 1,105

CVT-8087-8088-2CH

2 ช่องภายใน Mini SAS SFF-8087 ไปยังภายนอก Mini SAS SFF-8088 Slot Converter..

฿ 1,783

CVT-8087-8644-2CH

2 ช่องภายใน Mini SAS SFF-8087 ไปยังภายนอก HD Mini SAS SFF-8644 Slot Converter..

฿ 1,712

CVT-8643-8088-2CH

2 ช่องภายใน HD Mini SAS SFF-8643 ภายนอก Mini SAS SFF-8088 Slot Converter..

฿ 1,783

CVT-8643-8644-2CH

2 ช่องภายใน HD Mini SAS SFF-8643 ภายนอก HD Mini SAS SFF-8644 Slot Converter..

฿ 1,712