฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

OM5 มัลติโหมด 100Gb

OM5-LC-LC-D1M

1 ม. (3.3 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติกมัลติเพล็กซ์แบบดูเพล็กซ์เมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นถัดไปและสายไฟเบอร์เพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ ..

฿ 428

OM5-LC-LC-D2M

2 ม. (6.6 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์มั..

฿ 456

OM5-LC-LC-D3M

3 ม. (9.8 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์มั..

฿ 481

OM5-LC-LC-D5M

5 ม. (16.4 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์ม..

฿ 535

OM5-LC-LC-D7M

7 ม. (23 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์มัล..

฿ 588

OM5-LC-LC-D10M

10 ม. (32.8 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์..

฿ 670

OM5-LC-LC-D15M

15 ม. (49.2 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์..

฿ 802

OM5-LC-LC-D20M

20 ม. (65.6 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์..

฿ 938

OM5-LC-LC-D30M

30 ม. (98.4 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์..

฿ 1,205

OM5-LC-LC-D50M

50 ม. (164 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์ม..

฿ 1,740

OM5-LC-LC-D80M

80 ม. (262.4 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ..

฿ 2,543

OM5-LC-LC-D100M

100 ม. (328 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์..

฿ 3,077

OM5-LC-LC-D05M

0.5 ม. (1.6 ฟุต) 100Gb 50/125 OM5 LC ถึง LC UPC Duplex Multimode Fiber Optic Patch Cableเมื่อปริมาณการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น ความต้องการอุปกรณ์รุ่นต่อไปและสายเคเบิลใยแก้วเพื่อรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นก็เช่นกัน สายแพทช์ไฟเบอร์ OM5 ดูเพล็กซ์..

฿ 428