฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

สายเคเบิล SAS ภายนอก

AOC-8644-8644-5M

External Mini SAS HD SFF-8644 ถึง Mini SAS HD SFF-8644 Active Optical Cable, 5 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS HD Active Optical นี้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม SAS 2.1 และ SAS 3.0 รวมถึงมาตรฐานอินเทอร์เฟซ SFF-8636 อย่างสมบูรณ์ ใช้เป็นหลักสำหรับแอปพลิเคชันจัดเก..

฿ 8,558

AOC-8644-8644-10M

External Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS HD SFF-8644 Active Optical Cable, 10 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS HD Active Optical นี้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม SAS 2.1 และ SAS 3.0 รวมถึงมาตรฐานอินเทอร์เฟซ SFF-8636 อย่างสมบูรณ์ ใช้เป็นหลักสำหรับแอปพลิเคชันจัด..

฿ 8,915

AOC-8644-8644-15M

External Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS HD SFF-8644 Active Optical Cable, 15 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS HD Active Optical นี้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม SAS 2.1 และ SAS 3.0 รวมถึงมาตรฐานอินเทอร์เฟซ SFF-8636 อย่างสมบูรณ์ ใช้เป็นหลักสำหรับแอปพลิเคชันจัด..

฿ 9,628

AOC-8644-8644-20M

External Mini SAS HD SFF-8644 ถึง Mini SAS HD SFF-8644 Active Optical Cable, 20 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS HD Active Optical นี้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม SAS 2.1 และ SAS 3.0 รวมถึงมาตรฐานอินเทอร์เฟซ SFF-8636 อย่างสมบูรณ์ ใช้เป็นหลักสำหรับแอปพลิเคชันจัดเ..

฿ 9,985

CAB-8644-8644-0AM

ภายนอก Mini SAS HD SFF-8644 ถึง Mini SAS HD SFF-8644 12G สายทองแดง, 0.5 เมตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mini-SAS HD SFF 8644 นี้นำเสนอการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ และรวมถึงชุดสายเคเบิลทองแดง Mini-SAS HD อินเทอร์เฟซอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Mini-SAS HD น..

฿ 1,426

CAB-8644-8644-1M

External Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS HD SFF-8644 12G Copper Cable, 1 เมตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mini-SAS HD SFF 8644 นี้นำเสนอการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ และรวมถึงชุดสายเคเบิลทองแดง Mini-SAS HD อินเทอร์เฟซอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Mini-SAS ..

฿ 1,605

CAB-8644-8644-1AM

ภายนอก Mini SAS HD SFF-8644 ถึง Mini SAS HD SFF-8644 12G สายทองแดง, 1.5 เมตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mini-SAS HD SFF 8644 นี้นำเสนอการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ และรวมถึงชุดสายเคเบิลทองแดง Mini-SAS HD อินเทอร์เฟซอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Mini-SAS HD น..

฿ 1,961

CAB-8644-8644-2M

External Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS HD SFF-8644 12G Copper Cable, 2 เมตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mini-SAS HD SFF 8644 นี้นำเสนอการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ และรวมถึงชุดสายเคเบิลทองแดง Mini-SAS HD อินเทอร์เฟซอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Mini-SAS ..

฿ 2,140

CAB-8644-8644-3M

External Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS HD SFF-8644 12G Copper Cable, 3 เมตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mini-SAS HD SFF 8644 นี้นำเสนอการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ และรวมถึงชุดสายเคเบิลทองแดง Mini-SAS HD อินเทอร์เฟซอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Mini-SAS ..

฿ 2,318

CAB-8644-8644-4M

External Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS HD SFF-8644 12G Copper Cable, 4 เมตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mini-SAS HD SFF 8644 นี้นำเสนอการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ และรวมถึงชุดสายเคเบิลทองแดง Mini-SAS HD อินเทอร์เฟซอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Mini-SAS ..

฿ 3,388

CAB-8644-8644-5M

External Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS HD SFF-8644 12G Copper Cable, 5 เมตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mini-SAS HD SFF 8644 นี้นำเสนอการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับการใช้งานต่างๆ และรวมถึงชุดสายเคเบิลทองแดง Mini-SAS HD อินเทอร์เฟซอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Mini-SAS ..

฿ 4,458

CAB-8088-8088-0AM

สายเคเบิล Mini SAS SFF-8088 ภายนอกเป็น Mini SAS SFF-8088 6G SAS, 0.5 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS ภายนอก 26 พินเป็น Mini-SAS (SFF-8088 ถึง SFF-8088) ภายนอกนี้เพิ่มประสิทธิภาพไดรฟ์ SAS และอาเรย์จัดเก็บข้อมูลให้สูงสุดด้วยเทคโนโลยีสายเคเบิล SKEWCLEAR สายคู่ขน..

฿ 1,212

CAB-8088-8088-1M

สายเคเบิล Mini SAS SFF-8088 ภายนอกเป็น Mini SAS SFF-8088 6G SAS ภายนอก, 1 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS ภายนอก 26 พินเป็น Mini-SAS (SFF-8088 ถึง SFF-8088) ภายนอกนี้เพิ่มประสิทธิภาพไดรฟ์ SAS และอาเรย์จัดเก็บข้อมูลให้สูงสุดด้วยเทคโนโลยีสายเคเบิล SKEWCLEAR สาย..

฿ 1,284

CAB-8088-8088-1AM

สายเคเบิล Mini SAS SFF-8088 ภายนอกเป็น Mini SAS SFF-8088 6G SAS ภายนอก, 1.5 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS ภายนอก 26 พินเป็น Mini-SAS (SFF-8088 ถึง SFF-8088) ภายนอกนี้เพิ่มประสิทธิภาพไดรฟ์ SAS และอาเรย์จัดเก็บข้อมูลให้สูงสุดด้วยเทคโนโลยีสายเคเบิล SKEWCLEAR ส..

฿ 1,355

CAB-8088-8088-2M

สายเคเบิล Mini SAS SFF-8088 ภายนอกเป็น Mini SAS SFF-8088 6G SAS ยาว 2 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS ภายนอก 26 พินเป็น Mini-SAS (SFF-8088 ถึง SFF-8088) ภายนอกนี้เพิ่มประสิทธิภาพไดรฟ์ SAS และอาเรย์จัดเก็บข้อมูลให้สูงสุดด้วยเทคโนโลยีสายเคเบิล SKEWCLEAR สายคู่ข..

฿ 1,426

CAB-8088-8088-3M

สายเคเบิล Mini SAS SFF-8088 ภายนอกเป็น Mini SAS SFF-8088 6G SAS ยาว 3 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS ภายนอก 26 พินเป็น Mini-SAS (SFF-8088 ถึง SFF-8088) ภายนอกนี้เพิ่มประสิทธิภาพไดรฟ์ SAS และอาเรย์จัดเก็บข้อมูลให้สูงสุดด้วยเทคโนโลยีสายเคเบิล SKEWCLEAR สายคู่ข..

฿ 1,605

CAB-8088-8088-4M

สายเคเบิล Mini SAS SFF-8088 ภายนอกเป็น Mini SAS SFF-8088 6G SAS ภายนอก, 4 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS ภายนอก 26 พินเป็น Mini-SAS (SFF-8088 ถึง SFF-8088) ภายนอกนี้เพิ่มประสิทธิภาพไดรฟ์ SAS และอาเรย์จัดเก็บข้อมูลให้สูงสุดด้วยเทคโนโลยีสายเคเบิล SKEWCLEAR สาย..

฿ 1,961

CAB-8088-8088-5M

สายเคเบิล Mini SAS SFF-8088 ภายนอกเป็น Mini SAS SFF-8088 6G SAS ยาว 5 เมตรสายเคเบิล Mini-SAS ภายนอก 26 พินเป็น Mini-SAS (SFF-8088 ถึง SFF-8088) ภายนอกนี้เพิ่มประสิทธิภาพไดรฟ์ SAS และอาเรย์จัดเก็บข้อมูลให้สูงสุดด้วยเทคโนโลยีสายเคเบิล SKEWCLEAR สายคู่ข..

฿ 2,675

CAB-8644-8088-0AM

สายเคเบิลภายนอก Mini SAS HD SFF-8644 ถึง Mini SAS SFF-8088 Hybrid, 0.5 เมตรสายเคเบิล External HD Mini-SAS SFF-8644 ถึง SFF-8088 นี้เป็นสายเคเบิลทองแดงต่อโดยตรงแบบไฮบริดสำหรับระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน Mini-SAS สายเคเบิลไฮบริดที่ใช้ขั้วต่อ HD Mini-SAS (S..

฿ 1,498

CAB-8644-8088-1M

สายเคเบิลไฮบริดภายนอก Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS SFF-8088, 1 เมตรสายเคเบิล External HD Mini-SAS SFF-8644 ถึง SFF-8088 นี้เป็นสายเคเบิลทองแดงต่อโดยตรงแบบไฮบริดสำหรับระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน Mini-SAS สายเคเบิลไฮบริดที่ใช้ขั้วต่อ HD Mini-SAS (SFF..

฿ 1,605

CAB-8644-8088-1AM

สายเคเบิลไฮบริดภายนอก Mini SAS HD SFF-8644 ถึง Mini SAS SFF-8088 ยาว 1.5 เมตรสายเคเบิล External HD Mini-SAS SFF-8644 ถึง SFF-8088 นี้เป็นสายเคเบิลทองแดงต่อโดยตรงแบบไฮบริดสำหรับระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน Mini-SAS สายเคเบิลไฮบริดที่ใช้ขั้วต่อ HD Mini-SAS ..

฿ 1,783

CAB-8644-8088-2M

สายเคเบิลภายนอก Mini SAS HD SFF-8644 ถึง Mini SAS SFF-8088 Hybrid, 2 เมตรสายเคเบิล External HD Mini-SAS SFF-8644 ถึง SFF-8088 นี้เป็นสายเคเบิลทองแดงต่อโดยตรงแบบไฮบริดสำหรับระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน Mini-SAS สายเคเบิลไฮบริดที่ใช้ขั้วต่อ HD Mini-SAS (SFF..

฿ 1,961

CAB-8644-8088-3M

สายเคเบิลภายนอก Mini SAS HD SFF-8644 เป็น Mini SAS SFF-8088 Hybrid, 3 เมตรสายเคเบิล External HD Mini-SAS SFF-8644 ถึง SFF-8088 นี้เป็นสายเคเบิลทองแดงต่อโดยตรงแบบไฮบริดสำหรับระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน Mini-SAS สายเคเบิลไฮบริดที่ใช้ขั้วต่อ HD Mini-SAS (SF..

฿ 2,425

CAB-8644-8088-4M

สายเคเบิลภายนอก Mini SAS HD SFF-8644 ถึง Mini SAS SFF-8088 Hybrid, 4 เมตรสายเคเบิล External HD Mini-SAS SFF-8644 ถึง SFF-8088 นี้เป็นสายเคเบิลทองแดงต่อโดยตรงแบบไฮบริดสำหรับระบบเชื่อมต่อระหว่างกัน Mini-SAS สายเคเบิลไฮบริดที่ใช้ขั้วต่อ HD Mini-SAS (SFF..

฿ 3,138