฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

สายเคเบิล Cat8

C8-SFTP-BLK-0AM

0.5 ม. (1.6 ฟุต) Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด้วย..

฿ 232

C8-SFTP-BLK-1M

สายแพตช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat8 SFTP แบบชีลด์คู่ 1 ม. (3.3 ฟุต) 40Gbps สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด้วยคว..

฿ 292

C8-SFTP-BLK-1AM

1.5 ม. (4.9 ฟุต) Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด้วย..

฿ 378

C8-SFTP-BLK-2M

สายเคเบิลแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat8 SFTP แบบชีลด์คู่ 2 ม. (6.6 ฟุต) 40Gbps สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ..

฿ 442

C8-SFTP-BLK-3M

สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ต Cat8 SFTP แบบชีลด์คู่ 3 ม. (9.8 ฟุต) 40Gbps สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด้วยคว..

฿ 620

C8-SFTP-BLK-5M

5 ม. (16.4 ฟุต) Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด้วยค..

฿ 856

C8-SFTP-BLK-10M

10 ม. (32.8 ฟุต) Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด้วย..

฿ 1,362

C8-SFTP-BLK-15M

15 ม. (49.2 ฟุต) Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด้วย..

฿ 1,872

C8-SFTP-BLK-20M

20 ม. (65.6 ฟุต) Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด้วย..

฿ 2,371

C8B-SFTP-BLK-0AM

0.5 ม. (1.6 ฟุต) สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบมีชีลด์ 2 ชั้นแบบถัก Cat8 SFTP สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้ง..

฿ 250

C8B-SFTP-BLK-1M

1 ม. (3.3 ฟุต) สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบมีฉนวนสองชั้นแบบถัก Cat8 SFTP สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแ..

฿ 328

C8B-SFTP-BLK-1AM

1.5 ม. (4.9 ฟุต) สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบมีชีลด์ 2 ชั้นแบบถัก Cat8 SFTP สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้ง..

฿ 382

C8B-SFTP-BLK-2M

2 ม. (6.6 ฟุต) สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบมีฉนวนสองชั้นแบบถัก Cat8 SFTP สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแ..

฿ 499

C8B-SFTP-BLK-3M

3 ม. (9.8 ฟุต) สายแพทช์เครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบมีฉนวน 40Gbps ถัก Cat8 SFTP แบบมีฉนวนสองชั้น สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่ม..

฿ 642

C8B-SFTP-BLK-5M

5 ม. (16.4 ฟุต) สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบมีฉนวนสองชั้น SFTP แบบถัก Cat8 สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งา..

฿ 977

C8B-SFTP-BLK-8M

8 ม. (26.2 ฟุต) Braided Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้..

฿ 1,426

C8B-SFTP-BLK-10M

10 ม. (32.8 ฟุต) สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบมีฉนวนสองชั้น SFTP แบบถัก Cat8 สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้ง..

฿ 1,640

C8B-SFTP-BLK-15M

15 ม. (49.2 ฟุต) สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบมีชีลด์ Cat8 SFTP แบบมีชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้..

฿ 2,175

C8B-SFTP-BLK-20M

20 ม. (65.6 ฟุต) สายแพตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบมีฉนวนสองชั้นแบบถัก Cat8 SFTP สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งา..

฿ 2,732

C8F-SFTP-BLK-0AM

0.5 ม. (1.6 ฟุต) Flat Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว!..

฿ 228

C8F-SFTP-BLK-1M

1 ม. (3.3 ฟุต) Flat Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด..

฿ 303

C8F-SFTP-BLK-2M

2 ม. (6.6 ฟุต) Flat Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด..

฿ 453

C8F-SFTP-BLK-3M

3 ม. (9.8 ฟุต) Flat Cat8 SFTP สายแพทช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต 40Gbps แบบชีลด์คู่ สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้ว! ด..

฿ 578

C8F-SFTP-BLK-5M

5ม. (16.4ฟุต) Flat Cat8 SFTP Double Shielded 40Gbps Ethernet Network Patch Cable, สีดำS/FTP ของเรา (แต่ละคู่ป้องกันฟอยล์ / 4 คู่ Braid Shield) สายแพทช์อีเธอร์เน็ตประเภทบูท 8 (Cat8) เป็นส่วนเสริมใหม่ล่าสุดในตระกูลสายเคเบิลเครือข่ายและได้เริ่มใช้งานแล้..

฿ 909