฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

โมดูล Cisco 40 Gigabit

QSFP-40G-SR4-S

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 14,264

QSFP-40G-SR4

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 17,830

QSFP-40G-SR-BD

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 10,698

QSFP-40G-BD-RX

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 35,660

FET-40G

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 42,792

QSFP-40G-CSR-S

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 24,962

QSFP-40G-CSR4

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 24,962

WSP-Q40GLR4L

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 89,150

QSFP-40G-LR4-S

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 78,452

QSFP-40G-LR4

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 85,584

QSFP-4X10G-LR-S

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ช่วยให้ลูกค้ามีตัวเลือกการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต 40 กิกะบิตความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง คอร์องค์กรและเลเยอร์การกระจาย และ..

฿ 106,980

QSFP-40G-ER4

พอร์ตโฟลิโอ Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) นำเสนอทางเลือกการเชื่อมต่อ 40 Gigabit Ethernet ความหนาแน่นสูงและพลังงานต่ำที่หลากหลายแก่ลูกค้าสำหรับศูนย์ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง แกนหลักขององค์กรและชั้นการจัดจำหน่าย ..

฿ 114,112

QSFP-H40G-CU0-5M

สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงทองแดง Cisco QSFP ถึง QSFPสายเคเบิล 40GBASE-CR4 ของ Cisco QSFP ถึง QSFP ที่ต่อโดยตรงทองแดงเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และเสนอวิธีการที่คุ้มค่ามากในการสร้างลิงก์ 40 กิกะบิตระหว่างพอร์ต QSFP ของสวิตช์ Cisco ภายในชั้นวางและข้ามช..

฿ 4,279

QSFP-H40G-CU1M

สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงทองแดง Cisco QSFP ถึง QSFPสายเคเบิล 40GBASE-CR4 ของ Cisco QSFP ถึง QSFP ที่ต่อโดยตรงทองแดงเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และเสนอวิธีการที่คุ้มค่ามากในการสร้างลิงก์ 40 กิกะบิตระหว่างพอร์ต QSFP ของสวิตช์ Cisco ภายในชั้นวางและข้ามช..

฿ 4,992

QSFP-H40G-CU2M

สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงทองแดง Cisco QSFP ถึง QSFPสายเคเบิล 40GBASE-CR4 ของ Cisco QSFP ถึง QSFP ที่ต่อโดยตรงทองแดงเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และเสนอวิธีการที่คุ้มค่ามากในการสร้างลิงก์ 40 กิกะบิตระหว่างพอร์ต QSFP ของสวิตช์ Cisco ภายในชั้นวางและข้ามช..

฿ 5,349

QSFP-H40G-CU3M

สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงทองแดง Cisco QSFP ถึง QSFPสายเคเบิล 40GBASE-CR4 ของ Cisco QSFP ถึง QSFP ที่ต่อโดยตรงทองแดงเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และเสนอวิธีการที่คุ้มค่ามากในการสร้างลิงก์ 40 กิกะบิตระหว่างพอร์ต QSFP ของสวิตช์ Cisco ภายในชั้นวางและข้ามช..

฿ 5,706

QSFP-H40G-CU4M

สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงทองแดง Cisco QSFP ถึง QSFPสายเคเบิล 40GBASE-CR4 ของ Cisco QSFP ถึง QSFP ที่ต่อโดยตรงทองแดงเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และเสนอวิธีการที่คุ้มค่ามากในการสร้างลิงก์ 40 กิกะบิตระหว่างพอร์ต QSFP ของสวิตช์ Cisco ภายในชั้นวางและข้ามช..

฿ 6,419

QSFP-H40G-CU5M

สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงทองแดง Cisco QSFP ถึง QSFPสายเคเบิล 40GBASE-CR4 ของ Cisco QSFP ถึง QSFP ที่ต่อโดยตรงทองแดงเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และเสนอวิธีการที่คุ้มค่ามากในการสร้างลิงก์ 40 กิกะบิตระหว่างพอร์ต QSFP ของสวิตช์ Cisco ภายในชั้นวางและข้ามช..

฿ 7,132

QSFP-H40G-ACU7M

สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงทองแดง Cisco QSFP ถึง QSFPสายเคเบิล 40GBASE-CR4 ของ Cisco QSFP ถึง QSFP ที่ต่อโดยตรงทองแดงเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และเสนอวิธีการที่คุ้มค่ามากในการสร้างลิงก์ 40 กิกะบิตระหว่างพอร์ต QSFP ของสวิตช์ Cisco ภายในชั้นวางและข้ามช..

฿ 7,845

QSFP-H40G-ACU10M

สายเคเบิลเชื่อมต่อโดยตรงทองแดง Cisco QSFP ถึง QSFPสายเคเบิล 40GBASE-CR4 ของ Cisco QSFP ถึง QSFP ที่ต่อโดยตรงทองแดงเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และเสนอวิธีการที่คุ้มค่ามากในการสร้างลิงก์ 40 กิกะบิตระหว่างพอร์ต QSFP ของสวิตช์ Cisco ภายในชั้นวางและข้ามช..

฿ 10,698

QSFP-4SFP10-CU0-5

สายฝ่าวงล้อมทองแดง Cisco QSFP ถึงสี่ SFP+Cisco QSFP กับสายเคเบิลแยก SFP+ copper สี่สายเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และนำเสนอวิธีเชื่อมต่อภายในชั้นวางและข้ามชั้นวางที่อยู่ติดกันได้อย่างคุ้มค่า สายเคเบิลแยกเหล่านี้เชื่อมต่อกับพอร์ต 40G QSFP ของสวิตช์ C..

฿ 16,047

QSFP-4SFP10G-CU1M

สายฝ่าวงล้อมทองแดง Cisco QSFP ถึงสี่ SFP+Cisco QSFP กับสายเคเบิลแยก SFP+ copper สี่สายเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และนำเสนอวิธีเชื่อมต่อภายในชั้นวางและข้ามชั้นวางที่อยู่ติดกันได้อย่างคุ้มค่า สายเคเบิลแยกเหล่านี้เชื่อมต่อกับพอร์ต 40G QSFP ของสวิตช์ C..

฿ 5,706

QSFP-4SFP10G-CU2M

สายฝ่าวงล้อมทองแดง Cisco QSFP ถึงสี่ SFP+Cisco QSFP กับสายเคเบิลแยก SFP+ copper สี่สายเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และนำเสนอวิธีเชื่อมต่อภายในชั้นวางและข้ามชั้นวางที่อยู่ติดกันได้อย่างคุ้มค่า สายเคเบิลแยกเหล่านี้เชื่อมต่อกับพอร์ต 40G QSFP ของสวิตช์ C..

฿ 16,047

QSFP-4SFP10G-CU3M

สายฝ่าวงล้อมทองแดง Cisco QSFP ถึงสี่ SFP+Cisco QSFP กับสายเคเบิลแยก SFP+ copper สี่สายเหมาะสำหรับระยะทางที่สั้นมาก และนำเสนอวิธีเชื่อมต่อภายในชั้นวางและข้ามชั้นวางที่อยู่ติดกันได้อย่างคุ้มค่า สายเคเบิลแยกเหล่านี้เชื่อมต่อกับพอร์ต 40G QSFP ของสวิตช์ C..

฿ 8,558