฿ THB
Th Th
 • En
 • De
 • Fr
 • Ru
 • Es
 • Pt
 • It
 • Ar
 • Se
 • Nl
 • Jp
 • Tw
 • Gr
 • Th
 • Fi
 • Ko
 • Pl
 • Cn
 • Tr
 • No
 • Dk
 • Il
 • My
 • Hu
 • Hi
 • ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า!

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ถึง LC

OS2-MPO-8LC-1M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 1 ม. (3.3 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การติ..

฿ 998

OS2-MPO-8LC-2M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 2 ม. (6.6 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การติ..

฿ 1,070

OS2-MPO-8LC-3M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 3 ม. (9.8 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การติ..

฿ 1,141

OS2-MPO-8LC-5M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 5 ม. (16.4 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การต..

฿ 1,248

OS2-MPO-8LC-7M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 7 ม. (23 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การติด..

฿ 1,355

OS2-MPO-8LC-10M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 10 ม. (32.8 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การ..

฿ 1,498

OS2-MPO-8LC-15M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 15 ม. (49.2 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การ..

฿ 1,783

OS2-MPO-8LC-20M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 20 ม. (65.6 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การ..

฿ 2,140

OS2-MPO-8LC-30M

30 ม. (98.4 ฟุต) MPO ตัวเมียถึง 4 สายเคเบิลฝ่าวงล้อม LC UPC ดูเพล็กซ์, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การต..

฿ 2,496

OS2-MPO-8LC-50M

50 ม. (164 ฟุต) MPO หญิงถึง 4 สายเคเบิลฝ่าวงล้อม LC UPC ดูเพล็กซ์, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การติดตั..

฿ 2,853

OS2-MPO-8LC-80M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 80 ม. (262.4 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ กา..

฿ 3,566

OS2-MPO-8LC-100M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 100 ม. (328 ฟุต) ถึง 4 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 8 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHสายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลแยก MPO ที่ต่อสายล่วงหน้าจากโรงงานถึง 4x LC Duplex 9/125 OS2 ทำให้ผู้ใช้ได้เปรียบในด้านคุณภาพที่สม่ำเสมอ การ..

฿ 4,279

OS2-MPO-12LC-1M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 1 ม. (3.3 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐานะผ..

฿ 1,070

OS2-MPO-12LC-2M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 2 ม. (6.6 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐานะผ..

฿ 1,141

OS2-MPO-12LC-3M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 3 ม. (9.8 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐานะผ..

฿ 1,248

OS2-MPO-12LC-5M

5 ม. (16.4 ฟุต) MPO ตัวเมียถึง 6 สายเคเบิลฝ่าวงล้อม LC UPC ดูเพล็กซ์, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐานะผ..

฿ 1,355

OS2-MPO-12LC-7M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 7 ม. (23 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐานะผู..

฿ 1,426

OS2-MPO-12LC-10M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 10 ม. (32.8 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐาน..

฿ 1,605

OS2-MPO-12LC-15M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 15 ม. (49.2 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐาน..

฿ 1,783

OS2-MPO-12LC-20M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 20 ม. (65.6 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐาน..

฿ 2,318

OS2-MPO-12LC-30M

30 ม. (98.4 ฟุต) MPO ตัวเมียถึง 6 สายเคเบิลฝ่าวงล้อม LC UPC ดูเพล็กซ์, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐานะ..

฿ 2,675

OS2-MPO-12LC-50M

50 ม. (164 ฟุต) MPO ตัวเมียถึง 6 สายเคเบิลฝ่าวงล้อม LC UPC ดูเพล็กซ์, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐานะผ..

฿ 3,031

OS2-MPO-12LC-80M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 80 ม. (262.4 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐา..

฿ 4,101

OS2-MPO-12LC-100M

สายเคเบิลฝ่าวงล้อม MPO ตัวเมีย 100 ม. (328 ฟุต) ถึง 6 ดูเพล็กซ์ LC UPC, 12 ไฟเบอร์ 9/125 โหมดเดียว OS2, ประเภท B, LSZHข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในการใช้งานไอทีทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป ในฐาน..

฿ 4,458